Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu na gł. 104,05\-103,81 m n.p.m.\; warstwy\: 7 – brunatna ziemia\; 8 – skupisko kamieni w brunatno\-szarej ziemi\; 9 – żółtawa ziemia z fragmentami węgli drzewnych\; 10 – brunatna ziemia ze spalenizną, popiołem i kamieniami\; 11 – jama wypełniona szarawą ziemią, popiołem, licznymi fragmentami węgli drzewnych i kamieniami"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 9 D, plan wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information