Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu na gł. 103,84\-103,47 m n.p.m.\; warstwa 13 – konstrukcje drewniane umacniane kamieniami i gliną w czarno\-szarej ziemi"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 9 D, plan wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information