Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu na gł. 103,74\-103,60 m n.p.m.\; warstwa 14 – jasnobrązowa ziemia z domieszką piasku i dużą ilością węgli drzewnych \- warstwa rozdzielająca dwa poziomy konstrukcyjne"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 9 D, plan wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information