Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu na głębokości 103,39\-103,61 m n.p.m.\; warstwy\: 19 – jasnobrązowe mułki z węglami drzewnymi\; 22 – spalone belki \(I poziom konstrukcji\/90\) 23 – spalone belki"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 9 D, plan warstwy 19, 22 i 23 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information