Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu na głębokości 103,08\-103,43 m n.p.m.\; warstwa 20 – najniższy poziom kamieni"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 9 D, plan kamieni (warstwa 20) – najniższy poziom średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information