Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu archeologicznego – warstwy\: 09 – ciemnobrunatna ziemia, 010 – piasek żółtoszary, 012 – żółtoszaro\-pomarańczowy piasek, 013 – ciemnoszaro\-żółty piasek, 016 – kamienie w stropie 09\; w legendzie\: cegła, ułam węgla drzewnego"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, I 600 B, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information