Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu archeologicznego – warstwy\: 08 – ciemnoszaro\-brązowa ziemia, 010 – szara ziemia, 012 – spalenizna, 013 – przepalona glina, 018 – skupisko kamieni, 028 – żółta glina, 029 – skupisko kamieni"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, I 700 B D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information