Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu – warstwy\: 8 – szarożółta, piaszczysta ziemia z węglami drzewnymi, 11 – szarobrązowa piaszczysta ziemia z licznymi drobnymi kamieniami, węglami drzewnymi i śladami zielonkawej gliny\; 12 – skupisko kamieni, niezwiązanych zaprawą, tkwiące w szarobrunatnej ziemi\; 14 – szarozielonkawa, zgliniona ziemią"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 14 B, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information