Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu – warstwy\: 5 – skupisko kamieni\; 6 – szaro\-brunatna ziemia z zaprawą wapienną\; 7 – polepa z zaprawą wapienną\; 9 – rozłożone wapienie \(posadzka\?\)\; oznaczenia, cegły \(pomarańczowe\)"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 14 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information