Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu – warstwa\: 39a – ciemnobrązowa ziemia z bardzo licznymi węglami drzewnymi, popiołem i nielicznymi, przepalonymi kamieniami"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 14 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information