Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu\; warstwy\: 15 – wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A” \; 15d – ślady deski \(odcinki dobrze zachowane \(zbutwiałe\) \; 16 – cięcie wkopu fundamentowego kościoła „A” \; 516 – kamienie fundamentu ławy południowej kolegiaty"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 301 CD, 401 AB, plan archeologiczny wykopu (rów fundamentowy kościoła A) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information