Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan na głębokości 104,43\-104,77 m n.p.m.\; warstwa 15 – jasnobrązowa ziemia z grudkami żółtej gliny, drobne węgle drzewne"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 12 D, plan pomiędzy E ściany wykopu a cięciem profilowym. Warstwa 15 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information