Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu i 2 szkice przekroju – warstwy\: 60 – popiół, okruchy węgla z płatem polepy\; w legendzie\: kamienie, skorupy potłuczonych naczyń, płat polepy gliniastej, warstwa kulturowa, gytia, kości, zbutwiałe drewno lub kora"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information