Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu –warstwy\: 020 – ciemno\-szaro\-brązowo\-żółta ziemia z licznymi węglami, 021 – spalone konstrukcje drewniane, 026 – szaro\-żółty piasek, 063 – ciemna ziemia – wypełnisko 064, 064 cięcie wkopu\; legenda\: brunatna gliniasta ziemia z dużą ilością resztek zwęglonego drewna\; beżowy piasek\; ciemno zabarwiona, sypka ziemia"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 20 B D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information