Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu –warstwy\: 014 – brunatna ziemia z dużą ilością węgli i polepy, 039 – ceglasta glina w palenisku 043, 043 – cięcie paleniska 2\/58, 051 – ciemna przepalona ziemia – wypełnisko chaty\(\?\), 059 – szary piasek, wypełnisko jamy posłupowej 060, 060 – cięcie jamy posłupowej, 061 – szara ziemia – wypełnisko jamy posłupowej 062, 062 – cięcie dołu posłupowego\; legenda\: ceglasto wypalona glina\; czarna ziemia z resztkami spalonego drewna\; czarno\-brunatna ziemia \(zbita\)\; brunatna ziemia zmieszana z zielonkawą glinką\; jasnobeżowy, sypki piasek"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 20 B D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information