Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu –warstwy\: 014 – brunatna ziemia z dużą ilością węgli, polepy, fragmentami rozłożonego drewna,039 – wypełnisko paleniska 2\/58, 043 – cięcie paleniska 2\/58,051 – czarna przepalona ziemia z dużą ilością węgli – 052, 052 – cięcie „chaty”, 063 – szara ziemia – wypełnisko wkopu 064, 064 – cięcie wkopu \(przy profilu S\)\; legenda na rysunku\: palenisko 2\/58, korzeń"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 20 B D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information