Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu – warstwy\: 5 – jasnożółte piaski z węglami, 15 – wypełnisko wkopu fundamentowego kościoła „A”, 15b – ślad po desce, 16 – cięcie wkopu fundamentu kościoła „A”, 30 – ślady zbutwiałej deski \(lub desek\) nad grobem 1\/85, 364 – ława fundamentowa \(północna\) N kolegiaty"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information