Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu – warstwy\: 3 – wypełnisko jamy 4 \(wkopu\), 4 – cięcie jamy \(wkopu\), 3a – wypełnisko jamy 4a, 3b – wypełnisko jamy 4b, 3d – wypełnisko jamy 4d, 3e – wypełnisko jamy 4e, 4a – cięcie jamy, 4b – cięcie jamy, 4d – cięcie jamy, 4e – cięcie jamy, 5 – drobnoziarniste jasne piaski z bryłkami orsztynu, 7 – piaski brązowe, warstwa wegetacyjna, 10 – warstwa piasku, szara, gliniasta, nasypowa, 15 – wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A”, 16 – cięcie rowu fundamentowego kościoła „A”"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 301 D, 302 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information