Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu – warstwy\: 05 – szaro\-pomarańczowa z dużą ilością węgli, 07 – przepalona glina, 08 – pas kamieni"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, IV 298 B D, 299 A C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information