Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu – warstwy\: 04 – brązowoszara ziemia z węglami i kamieniami, 010 – konstrukcje we wkopie 021, 014 – szarożółty piasek, 019 – żółtopomarańczowy piasek, 021 – cięcie wkopu pod konstrukcje 010"]

Number of results: 1

items per page

KZG, I 499 C, 498 D, 399 A, 398 B, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information