Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu – warstwy\: 02 – szara z węglami, 04 – szara z dużą ilością węgli \(tu rozmyta\), 05 – żółtobrązowy piasek, 06 – czarna, przepalona ziemia z dużą ilością węgli"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, I 700 B D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information