Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu – warstwy\: 013 – ciemna, przepalona ziemia z węglami – zniszczone konstrukcje drewniane, 018 – żółtoszary piasek"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 20 A C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information