Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu – warstwy\: 011 – czarna ziemia\; 015 – ciecie zagłębienia\; 018 – pomarańczowo\-żółta, gliniasta ziemia\; 024 – kamienie, wypełnisko wkopu 025\; 025 – ciecie wkopu\; 030 – bruk z fragmentami cegieł „palcówek”\; 032 – konstrukcja drewniano\-kamienna\; 035 – cięcie jamy\; 036 – brunatna ziemia, wypełnisko jamy 035"]

Number of results: 1

items per page

KZG, I 97 A B, 98 A B, 99 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information