Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu – warstwy\: 011 – brunatno\-szara ziemia z węglami drzewnymi, fragmentami polepy i dużą zawartością kości zwierzęcych, 014 – brunatna ziemia z dużą ilością węgli i polepy, fragmentami rozłożonego drewna, wkładkami żółtego piasku, 039 – przepalona glina wypełnisko pieca 043, 043 – cięcie paleniska 2\/58, 040 – warstwa spalenizny – wypełnisko 043, 043 – ciecie paleniska 2\/58, 051 – czarna przepalona ziemia z duża ilością węgli, wypełnisko chaty z paleniskiem 043, 059 – czarno\-szara ziemia, wypełnisko jamy posłupowej 060, 060 – cięcie jamy posłupowej, 088 – ciemno\-szara ziemia – wypełnisko jamy posłupowej 089, 089 – cięcie jamy posłupowej\; 090 – ciemno\-szara ziemia – wypełnisko jamy posłupowej 091, 091 – ciecie jamy posłupowej\; legenda\: czarna przepalona ziemia z bardzo dużą ilością węgla drzewnego\; ciemno\-brunatna ziemia\; ceglasto wypalona glina\; jasno\-beżowy piasek\; brunatno\-zielonkawa glina"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 20 B D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information