Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu \(szkic\) – warstwy\: 15 – wypełnisko rowu fundamentowego kościoła drewnianego „A”, 15b – ślad po desce szalującej, 16 – cięcie rowu fundamentowego kościoła „A”, 364 – ława fundamentowa kolegiaty \(N\)"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu (szkic) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information