Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu\; warstwy\: 09 – brunatna ziemia z dużą ilością węgli\; 014 – skupisko kamieni\; 015 – fragmenty spalonych belek\; 325 – rdzawo\-brązowa glina"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 501 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information