Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu\; warstwy\: 08 – cięcie wkopu \; 09 – ziemia barwy czarnej poza właściwą „jamą grobową” \(wypełnisko wkopu 08\) \; 010 – rumosz \; 011 – jednolita warstwa piaszczysto\-gliniasta pod warstwą plastycznej gliny \; 019 – glina plastyczna \; 020 – cięcie „jamy grobowej Mieszka Starego” \; 021 – brązowa ziemia \(wypełnisko wkopu 020\) \; 022 – żółta zaprawa z kamieniami\; legenda\: kamienie ze śladami zaprawy, zaprawa"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 401 B, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information