Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu\; warstwy\: 010 – żółtoszary piasek\; 013 – brunatnoszara ziemia z węglami\; 014 – szarobrązowa ziemia\; legenda\: zwietrzała glina, zaprawa"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 402 B, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information