Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu\; warstwy\: \; 07 – brunatnoszara ziemia z grudkami polepy, kamieniami i fragmentami cegieł\; 016 – skupisko ciosów kamiennych\; 309 – fundament absydy"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 501 AB, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information