Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu, wnętrze absydy, cmentarz \(grób 16\/59\) – warstwy\: 029 – cięcie wkopu fundamentowego kościoła drewnianego \(„A”\), 030 – ciemno\-brunatna ziemia z polepą i kamieniami \(wypełnisko 029\), 031 – spalenizna – ślad spalonej belki, 032 – jasnobrązowy piasek, 035 –cięcie wkopu, 036 – brązowa ziemia – wypełnisko 035, 039 – cięcie wkopu, 040 – szara ziemia – wypełnisko 039, 041 – szara ziemia z przepaloną gliną, kamieniami i węglami, 042 – ciemnoszara ziemia, 043 – cięcie wkopu fundamentowego absydy kolegiaty od strony wewnętrznej, 076 cięcie wkopu jamy grobu 16\/59, 077 – wypełnisko wkopu 076 – brązowa ziemia. Uwaga\: część warstw uznana przez odkrywców za fragmenty warstw związanych z tzw. grobem Mieszka Mieszkowica i Mieszka Starego"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 401 D, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (grób 16/59) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information