Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu, konstrukcje wału\; warstwa\: 306 – rozniesione elementy wału, glina, spalone belki i kamienie"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 502 B, plan archeologiczny wykopu, konstrukcje wału średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information