Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20, plan wykopu – warstwy\: 04 – brązowoszara ziemia z kamieniami, 06 – żółty piasek, 07 – brązowa ziemia z węglami, 010 – warstwa mierzwowata – konstrukcje we wkopie 021, 014 – szarożółty piasek, 019 – żółtopomarańczowy piasek, 021 – cięcie wkopu pod konstrukcjami 010"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, I 498 D, 499 C, 398 B, 399 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information