Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20, plan wykopu – warstwy\: 02 – ciemnoszaro\-żółta ziemia, 03 – szarożółto\-pomarańczowa ziemia, 012 – szarobrunatna z kamieniami, 013 – szaro\-pomarańczowa glina, 015 – cięcie wkopu, 016 – szarobrunatna ziemia – wypełnisko 015"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, I 398 B, 399 A, 498 D, 499 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information