Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:2\; plan wykopu \(belka konstrukcyjna kościoła drewnianego\) – warstwy\: 15b – deska rozłożona całkowicie występująca śladowo\; 16 – cięcie rowu fundamentowego kościoła „A”\; 349 – brązowo\-żółta ziemia piaszczysto\-gliniasta z okruchami węgli drzewnych i polepy, między deską szalującą a fundamentem wschodniej ławy \(333\)\; 350 – drewno spalone\; 351 – otoczka wokół spalonego drewna\; 352 – warstwa brunatna, bardzo zbita, przylegająca do drewna od spodu\; 354 – jasne, bardzo sypkie piaski pylaste"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 401 BD, plan archeologiczny średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information