Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil wykopu – przekrój przez calec, poziom wegetacyjny, nasyp, plecionki i warstwę spalenizny – warstwy\: 50 – zwęglona konstrukcja wału \(\?\)\; 51 – piaski pylaste barwy szarobrązowej"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 14 AC, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information