Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil wschodni wykopu – warstwy\: 307 – przepalona gliniasta ziemia\- rozsypisko wału\; 309 – absyda\; 335 – cięcie wkopu fundamentowego absydy\; 336 – wypełnisko wkopu fundamentowego\; 550 – zielonkawożółte piaski z domieszką iłu\; 555 – pomarańczowa glina\; 556 – jasnoszare piaski drobnoziarniste\; 558 – cięcie wkopu fundamentowego absydy \(335\)\; 559 – wypełnisko \(336\)\; 567 – ciemnoszare piaski z węglami\; 568 – żółtoszare pisaki z domieszką iłu\; 574 – ciemnoszara ilasta ziemia z węglami\; 576 – jasnoszaro\-żółte piaski z iłem\; 579 – jasnożółte piaski z orsztynem\; 580 – szarobrązowo\-zielonkawe iły z domieszką piasku"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 401 C, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information