Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil północny wykopu – warstwy\: 309 – absyda\; 333 – ława E\- część S\; 336 – wypełnisko wkopu fundamentowego\- strop\; 559 – wypełnisko wkopu fundamentowego\- spąg\; 574 – ciemnoszara ilasta ziemia z węglami\; 579 – szarożółte piaski z orsztynem\; 580 – szarobrunatno\-zielonkawe iły z domieszką piasku"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 401 C, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information