Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil północny wykopu – warstwy\: 24 – osuwisko szarobrunatnej, dość sypkiej, umiarkowanie twardej ziemi z fragmentami okrzesków\; 25 – osuwisko szaro\-brunatnej, dość sypkiej, umiarkowanie twardej, grudkowatej ziemi, zawierającej fragmenty okrzesków i drobiny wapna oraz fragmenty cegieł i polepy\; 27, 28 – osuwisko, szarobrunatna, dość sypka, umiarkowanie twarda ziemia, zawierająca fragmenty okrzesków i drobiny wapna\; 35 – osuwisko, jasnożółta, w pewnym stopniu beżowo\-zielona ziemia\; oznaczenia – grot, żużel, kości, kamienie, ceramika"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 14 D, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information