Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny wykopu\; warstwy\: 368 – szarobrunatna ze spalenizną, polepą i licznymi żółtymi przebarwieniami\; 465 – szaro\-brązowa z fragmentami gytii\; 477 –ciemnoszara z licznymi węglami\; 489 – szaro\-brązowa, nakrapiana\; 492 – szaro\-żółta z rdzawymi przebarwieniami \(od strony N\)\; 518 – zbity, twardy orsztyn \(od strony N o barwie zielonkawej\)\; 519 – szaro\-żółto\-zielona zawierająca pasma orsztynów oraz węgle\; 363 – kamienie łączone zaprawą\; 364 – ława N\; 528 – wypełnisko wkopu fundamentowego narożnika NE nawy\; 528a – cięcie wkopu fundamentowego narożnika NE nawy\; 483 – warstwa kamieni na zewnątrz absydy\; 488 – cienka warstewka szarej ziemi\; 491 – szaro\-rdzawa jasna ziemia z węglami\; 540 – ciemnoszara ziemia z dużą domieszką spalenizny\; 561 – zbutwiałe drewno w szarej ziemi\; 562 – brązowoszara piaszczysta ziemia z zawartością organiczną\; 566 – ciemnoszaro\-brązowa ziemia z wkładkami drewna\; 575 – piaski pylaste szaro\-rdzawe\; 577 – ciemnoszary ił\; 578 – fragmenty konstrukcji drewnianych"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 402 CD, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information