Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny wykopu\; warstwy\: 19 – zgliniona ziemia szarobrązowa, ciemna, z grudkami zielonej gliny i plamami popiołu\; 20 – zgliniona ziemia ciemnoszaro\-brązowa\; 29 – szarokremowy, zbity ił"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 14 A, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information