Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny wykopu, na zewnątrz absydy – warstwy\: 222 – nasyp z warstwy kulturowej, 223 – rumosz wapienny – poziom budowy lub naprawy budowli murowanych, 227 – piaski jasno\-szarobrązowe, 228 – warstwa spalenizny \(duża zawartość węgli drzewnych\), 229 – gliniaste piaski o małej spoistości, 239 – piaski jasno\-szarobrązowe, prawdopodobnie to samo co 227, 314 – cięcie wkopu grobu 5\/89, 315 – wypełnisko grobu 5\/89"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 25 D, profil archeologiczny wykopu, grób 5-89 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information