Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny wschodni wykopu\; warstwy\: 5 – jasne piaski drobnoziarniste \; 15 – wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A” \; 15b – deska rozłożona całkowicie występująca śladowo \; 15d – zbutwiała belka \(odcinki dobrze zachowane\) \; 138 – cięcie \; 139 – wypełnisko piaszczysto\-pylaste, sypkie z domieszką pokruszonej zaprawy"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 401 B, profil archeologiczny wykopu wschodni średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information