Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny wschodni wykopu\; warstwy\: 368=369 – szaro\-brunatna ze spalenizną i polepą i licznymi żółtymi przebarwieniami\; 388 – wypełnisko o barwie szarej, przemieszane węgle z fragmentami polepy\; 439 – ciemno\-szaro\-brązowa z licznymi fragmentami węgli\; 465 – ciemnobrązowa, lekko ilasta\; 477 – szarobrązowa\; 490 – jasnożółta z rdzawymi przebarwieniami, piaszczysta\; 491 – jasnoszara zawierająca wiele wtrąceń rdzawych, żółtych oraz węgli\; 518 – zbity, twardy orsztyn \(od strony N\- piaszczysty\)\; 519 – szarożółta zawierająca pasma orsztynów oraz liczne węgle\; 540 – ciemnoszara z żółto\-brązowymi wtrąceniami, licznymi fragmentami ceramiki, kości zwierzęcych i drobnych kamieni\; 541 – żółtordzawa, lekko gliniasta, zawiera u spągu dużo drobnych i dużych kamieni\; 561 – z całymi oraz zbutwiałymi fragmentami drewna\; 562 – piaszczysta, zwarta, o barwie ciemno\-brązowo\-szarej, zawiera drzewną domieszkę organiczną i fragmenty węgli drzewnych\; 566 – ciemno\-szaro\-brązowa, drzewna wkładka\; 575 – piaszczysta, pylasta o barwie żółtordzawej, przedzielona szarymi pasmami\; 577 – ciemna warstwa iłu\; 578 – „odpadów” \(stolarskich\?\) drzewnych w ile\; 388a – cięcie wkopu\; 483 – kamieni na zewnątrz absydy"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 402 CD, profil archeologiczny wschodni wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information