Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny wschodni wału\; warstwy\: 300 – nasyp z lat 1958\-1965\; 301 – pomarańczowa glina\; 302 – brunatna próchnica\; 303 – brązowa ziemia\; 304 – szarobrązowa ziemia z węglami i wtrętami wapna\; 305 – rumosz wapienny\; 306 – rozniesione elementy wału\; 324 – jasnobrązowa ziemia z małą ilością węgli\; 325 – brązowo\- rdzawa ziemia\; 326 – drewniane konstrukcje wału"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 501 D, profil archeologiczny wschodni wału średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information