Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny N świadka w „prezbiterium” kościoła\; warstwy\: 15 – wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A” \; 15b – ślad po desce \; 16 – cięcie wkopu fundamentowego kościoła „A” \; 201 – próchnica z żółtą gliną \(zasypisko „grobu Mieszka Starego”, część górna”\) \; 202 – cięcie wkopu \(„grobu Mieszka Starego”\) \; 203 – brunatna ziemia z fragmentami cegły \(zasypisko „grobu Mieszka Starego”, część dolna\) \; 204 – kamienie w zaprawie „cementowej” \; 205 – płat gliny żółto\-zielonej \; 206 – glina brunatno\-szara \; 354 – żółtoszare piaski pylaste"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 401 BD, profil archeologiczny N świadka w „prezbiterium” kościoła „A” średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information