Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny \(zachodni\) wykopu – warstwy\: 5 – jasne piaski drobnoziarniste z bryłkami orsztynu, 7 – piaski brązowe – warstwa wegetacyjna, 10 – warstwa piasku – szare gliniaste piaski nasypowe, 11 – rudawe piaski zorsztynowane, spoiste, w dolnej partii – plażowe, pylaste, 12 – ciemnoszare piaski ilaste z orsztynem i węglem drzewnym, 13 – brunatne piaski o znacznym udziale substancji organicznych \(wypełnisko zagłębienia terenu\), 16\(=31\) – cięcie rowu fundamentowego kościoła \(drewnianego\) „A” – strona północna, 15 \(=32\) – wypełnisko fundamentu, 15 \(=34\) – wypełnisko jaśniejsze, 15b \(=33\) – wypełnisko odróżniające się ciemniejszym zabarwieniem, 364 – ława \(północna\) N kolegiaty"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 302 C, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information