Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny \(zachodni\) wykopu – warstwy\: 5 – jasne piaski drobnoziarniste, 7 – brązowoszare piaski z dużą ilością węgla, 10 – szara gliniasto\-piaszczysta warstwa nasypowa, 15 – wypełnisko wkopu fundamentowego kościoła „A” \(drewnianego\), 15b – belka szalująca, 16 – cięcie wkopu fundamentowego kościoła „A”, 17 – wypełnisko wkopu fundamentowego ławy południowej \(S\) kościoła kamiennego – kolegiaty \(516\), 42 – gliniasto\-piaszczysta ziemia z kamieniami, 59 – ciemne piaski ilaste i faszyna, 347 – konstrukcje drewniano\-kamienne, 516 – ława S kolegiaty, 590 – cięcie wkopu fundamentowego pod ławę S \(516\), 595 – szarobrunatne iły, 596 – brunatno\-szara ziemia – wypełnisko wkopu 597, 597 – cięcie wkopu"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 301 C, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information