Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny \(zachodni\) wykopu – warstwy\: 446 – żółta zielonkawo\-szara ziemia ilasta, 486 – ciemnopopielata ilasta ziemia z węglami drzewnymi, 487 – żółta rdzawo\-popielata ilasta ze średniej wielkości kamieniami polnymi, 495 – kamienie „starszego” fundamentu kolegiaty, 496 – pionowe konstrukcje drewniane, 497 – poziome konstrukcje drewniane, 508 – paliki pod „młodszym” fundamentem \(warstwa 517\), 516 – ława południowa \(S\) kolegiaty, 517 – kamienie „młodszego” fundamentu"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 301 A, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information