Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny \(wschodni\) wykopu – warstwy\: 446 – wypełnisko wkopu fundamentowego kościoła kamiennego, 446a – cięcie wkopu fundamentowego, 509 – zasypisko po badaniach 1958\-1965, 511 – żółtoszare piaski, 514 – rdzawoszare piaski z domieszką iłu i orsztynem, 515 – żółto\-rdzawe piaski z dużą ilością iłu, 516 – kamienie fundamentu ławy południowej kolegiaty, 520 – rdzawo\-szare iły, 521 – żółte piaski drobnoziarniste, 522 – rdzawoszare iły, 523 – konstrukcje kamienne, 526 – fundament „aneksu” – piaskowce z zaprawą, 532 – poziome konstrukcje drewniane, 534 – jasnopopielate iły z domieszką piasku"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 20 B, VI 301 A, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information