Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny \(wschodni\) wykopu – warstwy\: 1 – zasypisko po badaniach 1958\-1965, 5 – jasne piaski drobnoziarniste z bryłkami orsztynu, 10 – szary, gliniasty piasek – warstwa nasypowa, 11 – rudawe piaski zorsztynowane, 12 – ciemnoszare piaski ilaste z węglem drzewnym i orsztynem, 11a – cięcie wkopu, 11b – brunatna ziemia, w górnej partii z grudkami wapna – wypełnisko, 13 – brunatne piaski o znacznym udziale substancji organicznych \(wypełnisko zagłębienia terenu\), 16 \(=31\) – cięcie rowu fundamentowego kościoła \(drewnianego\) „A”, 15 \(=34\) – wypełnisko wkopu fundamentowego kościoła „A” – jasnobrązowo\-żółte piaski, 15b \(=33\) – wypełnisko wkopu fundamentowego kościoła „A” – ciemnoszare piaski, 57 – szarobrunatne piaski z domieszką węgli i popiołu, 70 – ciemnobrunatny, spiaszczony torf lub gytia, 364 – ława fundamentowa kościoła kamiennego – kolegiaty \(N\)"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 302 C D, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information